Muziektheorie voor beginners

Meer informatie

Op een ludieke, alternatieve manier worden de beginselen van de muziektheorie aangeleerd. Op deze manier wordt het aanleren van een instrument eenvoudiger en krijg je beter muzikaal inzicht.

Het thema van deze tweede lessenreeks van dit lesjaar is ritme.  Aan de hand van oefeningen, luistervoorbeelden, ritmespelletjes, en theoretische uitleg krijg je de meeste basisritmes uitgelegd.

Lesdata
Deze lessenreeks wordt hernomen en bij voldoende kandidaten kunnen vervolgcursussen worden georganiseerd
Geen voorkennis vereist