Muziektheorie voor beginners

Meer informatie

Op een ludieke, alternatieve manier worden de beginselen van de muziektheorie aangeleerd. Op deze manier wordt het aanleren van een instrument eenvoudiger en krijg je beter muzikaal inzicht.

Thema's die deze lessenreeks aan bod komen: de kleine en grote toonladders, ritmiek, majeur en mineur akkoorden. Leerlingen kunnen ook zelf onderwerpen voorstellen

Deze lessenreeks wordt hernomen en bij voldoende kandidaten kunnen vervolgcursussen worden georganiseerd
Geen voorkennis vereist