Informatie

Inschrijven

Inschrijven kan je best doen via de website, op die manier kan je snelst je favoriete plekje reserveren. Je mag ook telefonisch contact opnemen met het secretariaat. Inschrijven ter plaatse is helaas niet mogelijk.

Heb je bij de start van de inschrijvingen geen enkel passend lesmoment gevonden binnen ons aanbod? Of is jouw favoriete lesmoment reeds volzet? Stuur ons alsnog je gegevens en mogelijkheden door. We plaatsen jouw naam op een aparte lijst. Mochten er zich nog wijzigingen voordoen (wijzigingen uurrooster, wegvallen andere kandidaten, extra lesgevers...) nemen wij zeker nog contact op met jou!

Inschrijven voor lesjaar 2018-2019 kan voor huidige leerlingen en hun gezinsleden vanaf za 8 september, 10u via deze website. Op di 11 september, 19u kunnen nieuwe kandidaten via de website hun favoriete plaatsje reserveren.

Ben je tussen 8 en 12 jaar? Dan schrijf je je best in onder de categorie KINDEREN

Ben je tussen 12 en 18 jaar? Dan schrijf je je best in onder de categorie JONGEREN

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan schrijf je je best in onder de categorie VOLWASSENEN

Ben je je jonger dan 8 jaar? Dan kan je enkel de reeksen Muziekinitiatie (eerste leerjaar) of Muziek&Spel (tweede en derde kleuterklas) volgen.

Kostprijs

Kostprijs voor een volledig lesjaar bedraagt 185 euro voor individuele lessen, 140 euro voor groepslessen. Een reeks van 10 lessen bedraagt 75 euro voor een individueel traject, 55 euro voor een groepstraject.

Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen automatisch een fiscaal attest toegestuurd.

Er wordt een korting toegestaan van 12,5 euro vanaf het derde gezinslid dat zich inschrijft. Er wordt geen korting gegeven voor de combinatie van twee of meerdere lessenreeksen.

Lessen

Groepslessen met maximum 3 leerlingen duren 30 minuten, groepslessen met maximum 6 leerlingen duren 60 minuten en gaan wekelijks door. De leerlingen worden hiervoor met leeftijdsgenoten ingedeeld èn in groepen per niveau. De reeksen Muziek&Spel en Muziekinitiatie duren 45 minuten en gaan in groepjes van maximum 6 leerlingen door.
Individuele lessen duren 20 minuten en gaan wekelijks door.

Workshops Bandcoaching en Popkoor duren 90 minuten en worden 20x per lesjaar georganiseerd, af te spreken met de lesgever zelf.

Popkoor4kids gaat  wekelijks door en duurt 60 minuten. Ook voor het strijkersorkest hanteren wij dezelfde formule.

Een volledig lesjaar loopt van eind september tot eind april en omvat 25 lesmomenten. Nieuw sinds dit jaar zijn de lessenreeksen van 10 lessen. Deze worden 1x voor Nieuwjaar en 1x na Nieuwjaar georganiseerd. 

Indien je 2 of meerdere opeenvolgende lesplaatsjes boekt kunnen broertjes, zusjes of vriendjes samen 40 minuten les volgen. Ook voor jezelf kan je een dubbele sessie boeken als je je voor 2 opeenvolgende lesplaatsjes inschrijft. Dubbele pret gegarandeerd!

Het is helaas niet mogelijk om bij ons een instrument te huren.

Je hoeft geen enkele voorkennis hebben om bij ons te kunnen starten. Je start meteen met instrumentles, alle theorie die je nodig hebt wordt je tijdens de instrumentles zelf aangereikt.

In sommige gevallen kan je tijdens de eerste lessen een instrument van het Muziekcentrum gebruiken. Je beschikt echter best zo snel mogelijk over een eigen instrument zodat je thuis kan oefenen. Vraag tijdens de eerste les gerust raad aan je lesgever voor de aanschaf van een instrument!

De lessen vinden plaats op weekdagen vanaf 16u, op woensdagnamiddag en -avond en op zaterdag..

Schoolvakanties of feestdagen zijn inhaalmomenten. Dan lopen de lesweken niet door, maar worden er wel steeds inhaallessen georganiseerd. Bekijk dus vooraf goed met je lesgever of er al dan niet les is voor jou!

De reeksen van 10 lessen worden 2x per lesjaar georganiseerd en gaan van start op 24 september of op 28 januari. Inschrijvingen voor de eerste reeks gaan van start op 8 september '18. Inschrijvingen voor de volgende reeks gaan door begin januari. Wil je graag op de hoogte gehouden worden van deze nieuwe reeksen? Laat ons iets weten!

De lessen gaan van start in de week van 24 september '18. 

Je kan bij ons terecht voor instrumentlessen: gitaar, piano, drums, saxofoon, viool, zang, ukelele en accordeon, in groep of individueel, een reeks van 10 lessen of een volledig lesjaar.

Je kan ook een reeks workshops volgen rond bandcoaching, popkoor of songwriting.

Voor de allerjongsten organiseren we een reeks Muziek&Spel en Muziekinitiatie. Deze gaan door als reeks van 10 lessen.

Kinderen die graag samen zingen kunnen bij ons terecht in het Popkoor4kids. Jongeren die graag samen viool spelen doen dat het best in ons Strijkersorkest.