Informatie

Inschrijven

Inschrijven doe je via deze website. Je selecteert eenvoudig onder Aanbod & inschrijvingen het gewenste instrument en kiest voor het meest geschikte lesmoment . Bij problemen kan je ook telefonisch contact opnemen met het secretariaat. Inschrijven ter plaatse is niet mogelijk.

Heb je bij de start van de inschrijvingen geen enkel passend lesmoment gevonden binnen ons aanbod of is jouw favoriete lesmoment reeds volzet? We raden aan om dan toch zeker jouw gegevens en mogelijkheden door te geven via mail. We plaatsen jouw naam op de wachtlijst. Als er zich wijzigingen voordoen (wijzigingen uurrooster, wegvallen andere kandidaten, extra lesgevers...) kunnen er opnieuw plaatsen vrijkomen en dan nemen we zelf contact met jou op. Het bijhouden van de wachtlijst is voor onze organisatie ook belangrijk om zicht krijgen op de grootte van de vraag en ons aanbod zo goed mogelijk bij te sturen.

De inschrijving wordt pas definitief na betaling en voor aanvang van de lessen. Check best voor inschrijving de algemene voorwaarden eens (zie documenten).

Inschrijven via de website voor lesjaar 2019-2020 kan uitsluitend voor huidige leerlingen (lesjaar 2018-2019) en hun gezinsleden vanaf maandag 2 september '19, 19 uur. Het secretariaat zal op deze dag voor vragen/problemen telefonisch bereikbaar zijn van 18 tot 21 uur. 

Op maandag 9 september '19, 19 uur worden de inschrijvingen opengesteld voor nieuwe kandidaten. Het secretariaat zal ook op deze dag bereikbaar zijn van 18 tot 21 uur.

Wie nog twijfelt om les te volgen in het Muziekcentrum kan in de periode van 31 augustus tot 7 september deelnemen aan de infosessies. Men hoeft niet in te schrijven en deelname is gratis. Opgelet: deelname aan de infosessie geeft geen enkele garantie op een inschrijvingsplaats.

Ben je tussen 8 en 12 jaar? Dan schrijf je je best in onder de categorie KINDEREN

Ben je tussen 12 en 18 jaar? Dan schrijf je je best in onder de categorie JONGEREN

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan schrijf je je best in onder de categorie VOLWASSENEN

Ben je je jonger dan 8 jaar? Dan kan je enkel de reeksen Muziekinitiatie (eerste leerjaar) of Muziek&Spel (tweede en derde kleuterklas) volgen.

Kostprijs

Kostprijs voor een volledig lesjaar bedraagt 185 euro voor individuele lessen, 140 euro voor groepslessen. Een lesjaar bestaat voor de meeste cursussen uit 25 lessen maar enkele cursussen worden op 20 lessen georganiseerd. Deze informatie staat duidelijk bij elke cursus vermeld. Voor de meeste lessen wordt op het einde van het lesjaar ook een leerlingenconcert georganiseerd. Ook de organisatie van dit concert is in de inschrijvingsprijs inbegrepen.

Een reeks van 10 lessen bedraagt 75 euro voor een individueel traject, 55 euro voor een groepstraject. 

Voor workshops of andere projecten gelden andere tarieven.

Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen automatisch een fiscaal attest toegestuurd. In dit kader is het belangrijk om bij inschrijving de geboortedatum van het kind correct in te vullen.

Er wordt een korting toegestaan van 12,5 euro vanaf het derde gezinslid dat zich inschrijft. Er wordt geen korting gegeven voor de combinatie van twee of meerdere lessenreeksen.

Lessen

Er worden lessen georganiseerd op weekdagen vanaf 16 tot 22 uur. Ook zijn er lessen op woensdagnamiddag en zaterdag. Het is echter niet haalbaar om elke cursus, elke dag te organiseren.

Groepslessen met maximum 3 leerlingen duren 30 minuten, groepslessen met maximum 6 leerlingen duren 60 minuten en gaan wekelijks door. De leerlingen worden hiervoor met leeftijdsgenoten ingedeeld èn in groepen per niveau. De reeksen Muziek&Spel en Muziekinitiatie duren 45 minuten en gaan in groepjes van maximum 6 leerlingen door.
Individuele lessen duren 20 minuten en gaan wekelijks door.

Workshops Bandcoaching en Popkoor duren 90 minuten en worden 20x per lesjaar georganiseerd, af te spreken met de lesgever zelf.

Popkoor4kids gaat  wekelijks door en duurt 60 minuten.

Een volledig lesjaar loopt van eind september tot eind april / begin mei en omvat 25 lesmomenten. Er zijn enkele cursussen waarbij een lesjaar bestaat uit slechts 20 lessen.

Indien je niet naar een les kan komen, dan verwittig je steeds en zo snel mogelijk de lesgever. Je kan ook contact opnemen met het secretariaat maar veel beter is het rechtstreeks de lesgever te informeren. De contactgegevens van de lesgever worden in het begin van het lesjaar gecommuniceerd. Het niet doorgeven van afwezigheden kan leiden tot uitschrijving. Een afwezigheid geeft geen recht op een inhaalles maar in goed overleg met de lesgever kan eventueel een inhaalles georganiseerd worden tijdens een moment dat een andere leerling bijvoorbeeld niet kan komen of op het einde van het lesjaar. Neem met het secretariaat contact op in geval van langdurige afwezigheid, dat is in het belang van beide partijen. Ook wat betreft problemen inzake goede communicatie tussen leerling en lesgevers neem je best met het secretariaat contact op.

Indien je 2 of meerdere opeenvolgende lesplaatsjes boekt kunnen broertjes, zusjes of vriendjes samen 40 minuten les volgen. Ook voor jezelf kan je een dubbele sessie boeken als je je voor 2 opeenvolgende lesplaatsjes inschrijft. Dit kan een oplossing bieden voor wie 20 minuten les iets te kort vinden. Per instrument/cursus kan eenzelfde persoon niet meer dan twee plaatsen invullen.

Het is helaas niet mogelijk om bij ons een instrument te huren.

Je hoeft geen enkele voorkennis hebben om bij ons te kunnen starten. Je start meteen met instrumentles, alle theorie die je nodig hebt wordt je tijdens de instrumentles zelf aangereikt. Het Muziekcentrum stelt een opleiding op maat van elke leerling centraal. 

Het Muziekcentrum distantieert zich van de academische benadering, maar:

- muzieklessen zijn pas zinvol als er thuis regelmatig geoefend wordt, zo niet zal enkel door het volgen van lessen nauwelijks of geen vooruitgang gemaakt worden. 

- wie echt goed wil worden in het bespelen van een instrument zal naast het volgen van les en hard oefenen uiteindelijk toch met de theoretische aspecten van de muziek geconfronteerd worden. Het Muziekcentrum wil daarom in de toekomst ook enkele basiscursussen theorie aanbieden.  

In sommige gevallen kan je tijdens de eerste lessen een instrument van het Muziekcentrum gebruiken. Je beschikt echter best zo snel mogelijk over een eigen instrument zodat je thuis kan oefenen. Vraag tijdens de eerste les gerust raad aan je lesgever voor de aanschaf van een instrument!

In het begin van het lesjaar wordt het lesrooster gecommuniceerd. In principe is er wekelijks les, tenzij:

- er is geen les op feestdagen: maandag 11 november 2019 (wapenstilstand), vrijdag 1 mei (feest van de arbeid) en donderdag 21 mei 2020 (OLH-Hemelvaart). Het lesjaar loopt dus minstens een week langer door voor de leerlingen die op maandag, donderdag of vrijdag les volgen.

- er is geen les tijdens de schoolvakanties: van maandag 28 oktober tot zondag 3 november 2019 (herfstvakantie), van maandag 23 december tot zondag 5 januari 2020 (kerstvakantie), van maandag 24 februari tot zondag 1 maart (krokusvakantie) en van maandag 6 april tot zondag 19 april 2020 (paasvakantie).

- een lesgever kan ziek zijn of verhinderd zijn om te komen: in dat geval wordt de les uitgesteld en loopt het lesjaar langer door, afhankelijk van het aantal in-te-halen lessen. De lesgever is verantwoordelijk om dit goed en tijdig te communiceren met zijn leerlingen. Indien door omstandigheden de lessen niet allemaal zouden kunnen georganiseerd worden, dan kan beslist worden een deel van het lesgeld terug te betalen. Dit is niet het geval voor lessen én inhaallessen die de leerling zelf niet kan bijwonen.

- opgelet: leerlingen die op zaterdag les volgen: de zaterdag voor de start van een schoolvakantie wordt beschouwd als lesdag. Concreet: zaterdag 2 november, zaterdag 21 december, zaterdag 22 februari zijn dus lesdagen.

De meeste lessen gaan van start tijdens de week van 23 september 2019. Er zijn ook (kortere) lessenreeksen of workshops die op een andere datum starten.  

Er wordt tijdens de zomermaanden gewerkt aan het programma van 2019-2020. Het aanbod is afhankelijk van de lesgevers die we voor de cursussen kunnen engageren. 

In de loop van augustus zal het volledige programma bekendgemaakt worden. Voor wie op de hoogte wil worden gehouden van de nieuwste informatie:

- Check regelmatig deze website

- Schrijf je in op onze nieuwsbrief door eenvoudig een mailtje naar ons te sturen

- Muziekcentrum Bavegem is ook te volgen op facebook