Popkoor

Meer informatie

In deze reeks kan je samen zingen in grote groep. Er wordt gewerkt aan meerstemmigheid, aandacht geschonken aan verschillende genres en aan a capella zingen.

voor alle niveau's
enkel voor jongeren en volwassenen
enkel reeks van 20 lessen van anderhalf uur

Woensdag

19u00 - 20u30
20 lessen
Marijke Maes
Alle niveau's
jongeren/volwassenen
Groepsles