Popkoor

Meer informatie

In deze reeks kan je samen zingen in grote groep. Er wordt gewerkt aan meerstemmigheid, aandacht geschonken aan verschillende genres en aan a capella zingen.

voor alle niveau's
voor jongeren en volwassenen
reeks van 25 lessen van telkens één uur

Woensdag

19u15 - 20u45
25 lessen
Lode Demetter
Alle niveau's
Alle leeftijden
Groepsles