Popkoor

Meer informatie

In deze reeks kan je samen zingen in grote groep. Er wordt gewerkt aan meerstemmigheid, aandacht geschonken aan verschillende genres en aan a capella zingen.

voor alle niveau's
voor jongeren en volwassenen
reeks van 25 lessen van telkens één uur

Woensdag

19u00 - 20u00
25 lessen
Jana Pauwels
Alle niveau's
jongeren/volwassenen
Groepsles